mobile web site building software

Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

4 SYSTEM POLSKA sp. z o.o jako centrum IT współrealizuje projekt pn. „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach podpisanego w dniu 10.03.2020 roku porozumienia o współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca mająca na celu udział 4 SYSTEM POLSKA sp. z o.o. w przygotowaniu i realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z założeniami projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00.O020/19-00, zawarta 15.04.2020 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

18.12.2020

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pn. "Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w imieniu Beneficjenta Akademii im. Jakuba z Paradyża zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny dla POZYCJI 16, na podstawie poniżej zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia w terminie do 21 grudnia 2020:

  • Pozycja 16 - Procedura szacowania została zakończona, dokumentacja zarchiwizowana i jest dostępna w biurze projektu - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Zainteresowanych postępowaniami zapraszamy do śledzenia strony Beneficjenta projektu: bip.ajp.edu.pl

13.01.2021

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pn. "Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w imieniu Beneficjenta Akademii im. Jakuba z Paradyża zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny dla POZYCJI 20, na podstawie poniżej zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia w terminie do 20 stycznia 2021 do godz. 12.00:

  • Pozycja 20 - Procedura szacowania została zakończona, dokumentacja zarchiwizowana i jest dostępna w biurze projektu - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Zainteresowanych postępowaniami zapraszamy do śledzenia strony Beneficjenta projektu: bip.ajp.edu.pl